uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

ALİNDA

Karya Alinda tiyatrosu yamaca dayalıdırç

Aydın'ın Çine ilçesinin 31 km batısında Karpuzlu beldesinin yanında yer alan Alinda, antik kent kalıntılarının ihtişamı ve Karpuzlu Ovası’nın  güzelliği ile dikkati çeker. Alinda, komşusu Alabanda ile karşılaştırıldığında hiç bir kazı yapılmamasına rağmen olağanüstü güzelliktedir. Yerleşim, 1765 yılında Richard Chandler tarafından ziyaret edilmiştir. Buranın Alabanda olduğunu zanneden Chandler'in verdiği kısa bilgiler, bu mükemmel korunmuş olan antik kent hakkında tam bir fikir vermez. Şehrin gerçek kimliği ise daha sonra 1840 yılında  Sir Charles Fellows ve diğer ziyaretçiler  tarafından orada ele geçen gümüş paralar sayesinde tanımlanmış ve kentin daha önce düşünüldüğü gibi Muğla yakınında olmadığı anlaşılmıştır. Karpuzlu’daki bu yerleşimde, buranın Alinda olduğu teyit edecek herhangi bir yazıt ele geçmemesine rağmen, yine de bu teşhisin doğruluğu kesindir. Alinda ismi Luvi dilinde ve Karia dilinde "ışık" anlamına gelir. Hitit belgelerinde adı İalanti ? olarak geçen Alinda'nin adı Hitit kralı II. Mursilis zamanındaki belgelerde zikredilir.


Alinda, çok kısa bir dönem için Attika-Delos birliğine katılır. Antik çağ yazarlarından Arianus, şehrin çok iyi duvarlarla tahkim edildiğini ve Karia'da en iyi korunan antik kent  olduğunu söyler. Kenti günümüzdeki görünümü Arrianus'un bilgilerini doğrular. Kent duvarlarının Satrap Mausollos döneminde inşa edildiği sanılır. Tepede yer alan ve çok iyi korunmuş iki katlı bir savunma kulesi ziyaretçileri şaşırtır.  Alinda’nın adı en fazla Karia Kraliçesi Ada’nın bu güzel kente sürgün edilmesi ile zikredilir. İ.Ö. 340 yılında kardeşi Piksodarus tarafından Alinda’ya Sürgüne gönderilen Ada, burayı kendine merkez yaparak şanına uygun bir şekilde yaşamını devam ettirir. Ama tahtını tekrar ele geçirmek için bütün fırsatları kollar. Yaklaşık altı yıl sonra beklediği an gelir. Çanakkale Boğazını geçerek, Pers Ordularını yenen Büyük İskender, Batı Anadoludaki şehirleri Pers istilasından kurtararak Karia bölgesine kadar gelir.  Ada, İskender’e Alinda şehrini savaşmadan teslim etmekle kalmayıp, İskender’e kendini anne olarak kabul etmesini teklif eder. İskenderin bu teklifi kabul etmediği bilinmemekle beraber aralarında doğan dostluk önemlidir. Halikarnossos şehri kuşatma sonunda düşünce, İskender direnen son iki bölgenin kraliçe Ada tarafından alınmasına izin verir. İskender şehrin alınmasından sonra Ada’yı Karia Kraliçesi olarak tayin eder. Serbest şehir olarak ilan ettiği şehirlerin dışındakileri de Ada’nın yönetimine bırakır.  

Ada'nın zamanında Alinda şehrini çeviren görkemli surlar inşa edilir. Şehir bir ara Latmus yakınındaki Alexandria adı ile anılır. kentin eski ismi MÖ 81 yılında yeniden kullanılmaya başlar. Bizanslı Stephenos Alinda'da Adonis'e ait bir kutsal alan bulunduğundan ve burada ünlü heykeltraş Praksiteles'in yaptığı bir Afrodit heykeli bulunduğundan bahseder. İskender'in seferinden sonra şehir büyük bir süratle Helenleşir.  Alinda'nın, MÖ 3.’ncü yüzyılda Praksiteles’in yaptığı bir heykele sahip olduğu bilinir. Bu da şehrin Karialı karakterini çok çabuk kaybetmiş olduğunun başka bir göstergesidir. Kentin yamaca dayalı tiyatrosu ve görkemli pazar yeri Helenistik dönemde inşa edilmiştir. Kentte sikke basımı İÖ 3. Yüzyıldan başlayarak 600 yıl sürer. Alinda kentinde gümüş para basımı da en yaygın tip olan Herakles’li örneklerle birlikte yine aynı dönemde, yaklaşık İ.Ö. 200. civarında başlar. Şehir duvarları, daha erken dönemde, muhtemelen Mausollos döneminde inşa edilmiştir. Arrian’ın, Alinda’yı “en güçlü şehirlerden biri” olarak tarif etmesine bakılırsa şehir Büyük İskender geldiğinde güçlü bir savunmaya sahip olmalıdır. Aynı zamanda Alinda, Karia kökenli tüm şehirler gibi Khrysaorik birliğine de üyedir. Asya eyaletinin bir parçası iken ve Roma İmparatorluğu’nun himayesi altında olduğu dönemlerde Alinda Kenti'nin adı pek zikredilmez. Şehir, İ.S. 3.’ncü yüzyıla kadar para basmaya devam etmiştir ve daha sonra Stauropolis (Aphrodisias) himayesinde dini bir merkez haline geldiği kaydedilmiştir. Şehrin konumu, Arrian'ın anlattıklarını tamamen haklı çıkarır. Yaklaşık 152 m. ya da 183 m. yüksekliğindeki tepenin, bir sırtla daha yüksek bir tepeye bağlandığı yerde kurulan şehrin  bir tarafı hariç tüm çevresi uçurumdur. Düzgün kesme taş bloklardan inşa edilmiş şehir duvarları çok iyi korunmuştur. Bu duvarlar, zirveyi ve tepenin güney doğu yamacını çevreler; fakat kuzey yamacı hariç tutulmuştur.ALINDA