uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

Halikarnaslı tarihçi Herodotun büstü

Yaşadığı zaman hakkında bu kadar bilgi veren Herodotus hakkında bilgiler çok sınırlıdır. Samosta  8 yıl kalan Herodotus daha sonra Lygdamis'in öldürülmesi üzerine Halikarnas'a geri döner. Yeni yönetimden de hoşnut kalmayan  Herodotus, daha sonra antik çağların kültür merkezi Atina'ya gider. Orada Sophokles ile tanışır. Burada eserlerini okuyan ve büyük saygı gören Herodotus'a maaş bağlanır. Hatta yazdığı araştırmasını Herodot Olimpiyat Oyunları'nda sunar.  Konuşmasından önce Güneş'in bulutlar arkasında kaybolarak gölge yapmasını bekleyen Herodot, seyircilerden bazılarını kaybeder.  Bu nedenle daha iyi şartlar beklerken fırsatı kaçırmak anlamına gelen "Herodot ve bulutu" deyimi antik Çağlar'dan günümüze kadar gelir. Ünlü hatip ve devlet adamı Çiçero tarafından tarih yazarlarının babası ve ilk tarih yazarı olarak adlandırılan Herodotus, Latince'de Pater Historiae yani tarihin babası ünvanına sahiptir.  Bilgilerini dikkatlice ve sistematik olarak toplayan ve onları bir röportaj tadında anlatan Karialı Herodotus, doğduğu topraklar üzerine en fazla bilgiyi veren antik çağ yazarıdır. Dokuz ciltten oluşan ünlü tarihi antik çağlardan bügüne kadar bütünü ile korunmuş bir başyapıttır. Herodotus tarihi, yüzyıllar sonra İskenderiyeli bir yayımcı tarafından dokuz kitaba bölünmüştür. Her cildi bir Musa'nın adını alan Herodotus  tarihinin ana konusu Pers- Helen savaşıdır.  Birincisi Heredot'un doğumundan önce olan, ikincisi ise yazarın çocukluğu sırasında olan Pers-Yunan savaşlarının yanı sıra yazar gezdiği bölgelerin coğrafyası, kültürü, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir. Yalnız kendi dönemini değil, daha önceki dönemlerde olmuş ve kendisine nakledilen olayları da anlatır. Herodotus Tarihi antik çağların ilk nesir sanat eseri olmakla kalmayıp, antik çağların halkları, ülkeleri hakkında efsanelerle süslenmiş coğrafi ve tarihi bilgiler veren muhteşem bir kaynaktır. Her ne kadar Herodotus taraflı olmakla suçlanırsa da, o bütün bu bilgileri hoşgörü ve tarafsızlık ile sunmaya çalışır.  Herodotus Tarihi dokuz ayrı bölüme belirli bir mantık silsilesi içinde bölünmüştür. İlk üç kitap, Asya'da geçer ve burada Persler ağırlık kazanır. İkinci üç kitap, Avrupa'da olan olayları zikreder. Son üç kitap ise Termoplae, Salamis, Platea ve Mycale savaşlarını anlatır. HEREDOT Mısır'ı, İranı,  İskitler ülkesini, İtalyayı, Yunanistanı, Karadeniz kıyılarının gezer.

Aynı devirde Halikarnassoslu iki şair ve filozof Panyasis ve Heraklitus da yaşarlar.?

Lygdamis’ın zorbalık ve şiddet dolu dönemi onun tahtan indirilmesi ile sona erer. Bazı kaynaklar Lygdamis'in tahttan indirilmesinde Herodotus'unda yer aldığını belirtirler. Herodotus, gerek antik çağlarda gerekse daha sonra birçok eleştiri oklarının kendisine çekmiştir. Bazı antik çağ yazarları onu "yalanların babası", Plutark gibi yazarlar ise "barbarların dostu"olarak suçlamışlardır. Tarihçi Thukydides, Herodot'a büyük  suçlamalar yöneltmesine rağmen tarih kitabına Herodot'un bıraktığı noktada başlamış ve Herodot'un yazdığı bölümlerde hiç bir düzeltme yapmak gereğini duymamıştır. Thukydides'in tarih merakı küçük yaşta Herodot'u dinledikten sonra başlar. Rönesans döneminde pek önemsenmeyen Herodotus'un değeri arkeolojik kazıların başladığı 19. Ve Özelikle 20. Yüzyılda yapılan arkeolojik araştırmalar  nedeniyle anlaşılır.

Günümüzde Herodotus'un çok güzel bir araştırma yaparak doğru şeyler yazdığını ama verilen sayılarda dikkat edilmesi gerektiğini söyler.

HERODOT Halikarnaslı tarihçi Herodotun büstü