uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

Laginadaki tanrıça Hekate kutsal alanı  stoalarla çevrili olup, 150 m*135 metrelik çok büyük bir alanı kaplar. kutsal alana çok görkemli bir anıtsal kapı ile girilmekte idi. Güney tarafında yuvarlak basamakları olan, kuzeyde ise 11 basamakla kutsal meydana inişi sağlayan bu anıtsal kapı bütün ihtişamı ile ziyaretçileri karşılar. Tapınakta antik çağların ünlü mimari Hermogenes tarafından yaratılan bir plan uygulanmıştır.  Etrafına iki sıra sütun konulacak şekilde planlanan tapınakta iç sütun sırası kaldırılmış ve tapınak duvarları ve diş sütun sırası arasında bir boşluk  yaratılmıştır. Mimaride psevdo-dipteral plan olarak anılan bu planın uygulandığı hekate tapınağı, Korint düzeninde ve dar yüzlerinde 8er sütun uzun yüzlerine ise 13er sütun olan bir yapı idi. Antik cağlarda Hekate adına yapıldığı bilinen tek tapınağın Laginada  olması ve  pahalı bir mimari düzen olan Korinth nizamının tercih edilmesi  Hekateye  verilen önemi gösterir.   İmparator Augustus'un tapınağa  yardım etmesi ve bunun propylonda kapı lentosuna yazılması, bölgede  Hekatenin  büyük bir öneme ve güce sahip olduğunu gösterir.

Lagina kutsal alanında 1891-1893 yılları  arasında Türk müzeciliğinin öncüsü sayılan   Arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey  tarafından yürütülen Lagina kazılarında ele geçen tapınağa ait kabartmalar İstanbul Arkeoloji Müzelerine taşınmıştır.

Lagina arkeolojik kazıları , Türk bilim adamları tarafından yürütülen ilk kazılar olması açısından önem taşımaktadır. Bu kazıları Lagina ve çevresinde, uzun bir aradan sonra 1967-1970 yıllarında Prof. Dr. Yusuf BOYSAL tarafından kazı ve araştırmalar yapılmış ve Lagina yakınındaki  en eski terra cotta kabartma buluntuları bu dönemde ele geçmiştir. Son dönemde yapılan çalışmalar  sırasında iProf.Dr. Ahmet Tırpan tarafından yapılan başarılı kazı ve restorasyon çalışmaları ile Hekate Kutsal alanı çok daha görkemli bir hale dönüşmüştür.

Tapınağın ele gecen frizlerinden  doğuda yer alanları Hekatenin Zeusun doğuşuna yardım etmesini gösterir. Hekate burada Kronosa verilmek üzere bir taş taşır. Batı tarafta ise Hekate, tanrılarla Titanların savaşını izler. Tapınağın kuzey yüzündeki frizlerde ise alışa gelmiş olan Amazonlarla-Grekler arasındaki savaş değil ama dostluk işlenir. Bu Stratonikea şehrinin Roma ile yaptığı ve İ.Ö. 81 yılında daha da ilerlettiği  dostluk antlaşmasını temsil eder. Güney taraftaki  yer alan ve tahrip olmuş frizlerin ise Karianın tanrılarını gösterdiği sanırız. Tapınağın Helenistik dönemde İ.Ö 2 yy veya 1 yy da yapıldığı sanılır. Tapınak etrafında sadece doğuda yer alan altarın kalıntıları görülür. Antik yazarlar burada birçok gizemli törenin yapıldığını hatta Hekate tapınağının bir kehanet tapınağı olduğunu söylerler.


LAGINA

LAGINA