uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

KARİA-MİKEN BULUNTULARI

Miken (Mykēnai) kültürü, tunç silahlı Hint - Avrupa göçebe topluluklarından Akaların, M.Ö. 1800'lu yıllarda Yunanistan'ı istila ederek, yerli çiftçiler üzerinde feodal-askeri bir egemenlik kurmasıyla başlar.

İzleyen yüzyıllarda Yunanistan Yarımada'sının tüm hâkimiyetini ele geçiren Miken uygarlığının en parlak dönemi M.Ö. 1400- 1100 yılları arasındadır. Bu dönemin başlarında Girit adasındaki Minos Uygarlığını yıkan Miken kralları, tüm Doğu Akdenizdeki Minos ticaretini de kontrol altına almışlar. Mikenlerin göçleri birkaç yüzyıl sürmüştür. Mikenler, Batı Anadolu’da birçok antik şehirde karşımıza yerli halklarla karışmış olarak çıkarlar ve mezarlarda bulunan Miken kapları bu dönemin önemli tanıklarıdır.

Bodrum Yarımadasında bilim adamlarını şaşırtan arkeolojik keşiflerden birisi, Ortakent-Müskebi’de koridor şeklinde girişi olan ve çok zengin Miken dönemi çanak-çömlek ihtiva eden yuvarlak planlı mezarların bulunması idi. 1963 yılında Müskebi’de, Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında kazılan üç ayrı bölgede ulaşılan 48 mezarda ele geçen 300 adet çanak-çömleğin burada imal edilmeyip ithal edildiği sanılır. Buradaki çanak çömlek ve Tunç silahlardan oluşan eserler MÖ 1450-1200 tarihleri arasında bir tarihi işaret ettiğini gösterir.  Miken mezarlığında ele geçen çok zengin Miken çanak-çömleğinin yanı sıra, C mezarlığı 22 nolu mezarda, 33 adet cam boncuk bulunmuştur. Olasılıkla bir kadın mezarına gömü armağanı olarak bırakılan bu boncukların her biri, üst kısmı ip delikli yatay çubuk biçimli, alt kısmı kabartma yivli spiral biçimli, kıvrımlı ve üçü ise deniz kabuğu görünümlüdür. Kalıp baskı tekniğinde yapılan bu boncukların benzerlerine Mikenai ve Thebai’de, Yunanistan dışında da Girit ve Rodos’taki çeşitli merkezlerde rastlanmaktadır. Müskebi boncukları M.Ö. 1400-1250 yılları arasına tarihlenmiştir. Yine Prof. Boysal tarafından Bodrum Çömlekçi de bulunan Geç-Dönem Miken çanak-çömleği; İasos’ta İtalyan arkeologların bulduğu Miken buluntuları ve Bodrum Kalesi içinde yapılan kazılarda ele geçen Miken çanak-çömleği Karia’da Miken mevcudiyetinin önemli kanıtlarıdır.

Müskebide 2013-2014 yıllarında Bodrum Müzesi tarafından yapılan yeni bir Miken Mezarı kazısı yine çok zengin buluntulara ulaşılmasına neden olmuştur. Burada bulunan 48 adet Miken çanak çömleğinin Bodrum Müzesinin eşsiz Miken koleksiyona eklenmesi Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesinin tartışmasız Türkiyenin ve Orta Doğu'nun en zengin müzesi yapar. Bu buluntular arasında kirpi şeklindeki bir koku kabı  dikkate şayandır.

İlk kez görüntülenen eserler arasında, ölü hediyesi olarak konulmuş seramikten kirpi şeklinde Aryballos (koku şişesi), Mısır Tanrısı Horus’un gözü şeklinde bir kolye ucu ve kişisel mühür ya da nazarlık olarak kullanılan bir Mısır Skarabesi yer alıyor.

Eserlerin bulunduğu mezarın form olarak Müsgebi Nekropol alanında bilinen mezar tiplerinin tamamen dışında, amphora mezar tipinde olduğu ve ölen kişinin küllerinin en sevdiği eşyalarla birlikte amphoranın içine konularak gömüldüğü tespit edilmiştir.