uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

PAMUKKALE HİEROPOLİS

Karyanın uzak kentlerinden birisi olan Hieropolis’in tarihi İ.Ö. 5. yüzyıla kadar iner. Tarihçi Herodot, bu bölgede sulu, sulak adını taşıyan ve Hydria adıyla anılan bir antik kenten bahseder. Şehrin önemi Helenistik dönemde başlar. Şehrin yeniden kuruluşu Bergama krallarından Eumenes tarafından yapılır. Şehrin adının ya kutsal şehir anlamına gelen Hiera veya  Bergama kralının karısının ismini taşıyan Hieropolis olduğu  sanılır.  Hieropolis  dağlar ve ovaya doğru sertçe inen kayalıklar arasında ince uzun  bir alanda yer alır. Şehri boydan boya kesen bir sütunlu cadde şehrin omurgasını teşkil eder. Şehre yaklaşım milli parkın kapısı ile başlar. Bu noktadan itibaren Hieropolis’in ünlü Nekropolisinin ( antik mezarlığına ait) çok değişik mezar türleri ziyaretçileri karsılar. Burada karşımıza çıkan yaklaşık 1300 tane mezardan 300 tanesi üzerinde kitabeler bulunur. Bu mezarlardan bir çoğu kazı yapan İtalyan arkeologlar tarafından restore edilmiştir.  Antik cağlarda oldukça yoğun bir Musevi nüfusuna sahip olan Hieropolis’de bazı mezarlar üzerinde menorah işaretleri bulunur. Burada anıtsal mezarlar, aile mezarları  tümülüs tipi yuvarlak mezarlar karsımıza çıkarlar. Mezarlar üzerindeki kitabelerden bazıları mezarları soyulmaktan ve tahrip edilmekten korumak için yazılan uyarı veya beddua amaçlıdır. Bazı kitabelerde eğer mezarlar saldırıya uğrarsa, bu tecavüzü gerçekleştirenlerin şehir meclisine para ödemek zorunda olduklarını yazar.  Mezarlığın hemen sonunda karşımıza, Hieropolis'in en büyük hamamlarından biri çıkar. Bölgede yoğun olarak yaşanan zelzelelerle tahribe uğramış bu yapıda çatlaklar görülür. Hıristiyanlığın yayıldığı dönemlerde başka birçok yapı gibi kiliseye çevrilen bu hamamda bir çok kemer uzarında küçük hac işaretleri görülür. Özelikle I.S. 6 yüzyılda Efes’ten bölgeye gelen Aziz John zamanında birçok sayıda insanin Hıristiyanlığı kabul ettiği ve birçok yapınında kiliseye çevrildiği bilinir. Hamam çökme tehlikesi geçirdiği için duvarlara yaklaşmak tehlikeli bir hale gelmiştir. Önemli mezar anıtlarının devam ettiği bu bölgede aniden karsımıza şehrin en önemli kapılarından birisi çıkar. İmparator Domitianus'a ithaf edilen bu kapı, bir zafer takı seklinde inşa edilmiştir ve üzerinde kirilmiş olan kitabede bu anıtsal kapının imparatora ithaf edildiği yazılıdır. Kapının yanındaki bir anıtsal mezar ise şehrin önemli is adamlarından birisine ait olup, bu kitabeden İtalya’ya 70 kere seyahat etmekle ovunur. Kapıdan başlayan sütunlu cadde şehri adeta ikiye ayırır. Üzerinde birçok dükkanın bulunduğu bu görkemli cadde kısmen kazılmış olmasına rağmen üzerinde birçok dükkan ve yapı görülür. Burada yapılan kazılarda bu ana caddenin geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yapılaşmaya maruz kaldığını gösterir. Domitianus kapısının hemen yani başında görkemli bir Latrina bir hela kompleksi yer alır. Dükkanların girişleri, dükkanlar önünde yer alan şutun sıraları hala görülebilir. Geç Donem Kapısı  Bizans döneminde meydana gelen sırasında yapılan geç donem kapısı bütün ihtişamı ile ayakta durur. Bu kapı ve duvarlarda küçük hac işaretleri bulunur. Burada yapılan kazılarda bir anıtsal çeşme ortaya çıkarılmıştır.  Aziz Filipin Şehitliği Hıristiyan geleneğine göre Hz. İsa’nın havarilerinden Filip, Hieropolis'e gelmiş ve burada oldurulmuştur. Kızıyla beraber öldürülen Philip, Hz İsa’nın aksine,  bas aşağı çarmıha gerilmiştir. Oldurulduğu noktada onun anısına   altıgen veya sekizgen bir Matirion (şehitlik) inşa edilmiştir.  Kutsal Havuz Termal suyun çıkış noktalarında biri olan ve Roma cağında bir hamam inşa edilmiş olan bu bölge çok sayıda turistin akımına uğrar. antik sütunlarla dolu bu havuz Hieropolis’deki en ilginç yerlerden birisidir.   Anıtsal Çeşme IS 5 yüzyılda inşa edilmiş bu çeşme kutsal havuzun biraz ....... yer alır.  Apollo Tapınağı Antik cağ yazarları tarafından bahsedilen Apollo Tapınağı ve  hemen altındaki Plotonium adi verilen mağara kazıları sırasında bulunmuştur. Özellikle yeraltı dünyası Hades’e iniş olarak kabul gören plutonum'a antik cağlarda rahiplerin bazı hayvan türlerini attıkları ve bu hayvanların olduğunu, ama rahiplerin buradaki zehirli gazdan etkilenmeyip çıktıkları  kaydedilir. Hala zehirli gazlar ihtiva eden mağaranın girişi İtalyan arkeologlar tarafından kapatılmıştır. Tiyatro Bu çok iyi korunmuş tiyatro yamaca inşa edilmiştir ve 8000 kisi alma kapasitesi vardır. Çok iyi korunmuş ve restore edilmiş sahne binasındaki kabartmalar Artemis ve Apollon ile ilgili mitolojik hikayelerle süslenmiştir. Burada Artemis Festivalleri sırasında kurbanların götürülüşü, Apollo ve Artemisin anneleri  Letoyu kızdıran Niobe'nin çocuklarını öldürmesi, Artemis’i çıplak gören Akteon'un Artemisin köpekleri tarafından parçalanması sahneleri yer alır.  Apollo ile ilgili sahnelerde ise gözümüze Apollon ile bir müzik yarışması yapan ve kazandığı için müzik tanrısının hışmına uğrayan Marsyas'in cezalandırılması gösterilir. Marsyas bir ağaca bağlanarak derisi yüzülür.  Tiyatroda önemli kişilere ayrılmış kraliyet locası görülür.  Pamukkale  Çıkan termal suyun içinde bulunan yüksek orandaki kalsiyumun yüzyilllar boyu bu bölgedeki kayaları beyaza boyadığı Pamukkale, Türkiye’deki doğa harikalarından biridir. Suyun geçmiş yıllarda hoyratça kullanılması, insanların jeolojik formasyonlar üzerinde dolaşması ve kalsiyumla boyanan alanın yapay yollarla büyütülme çabaları sorunlar çıkarmış ve Pamukkale doğa harikası yok olma tehlikesi ile karsı karsıya gelmiştir. Bu volkanik bölgede değişik yerlerde toprak üstüne çıkan bu yeraltı suları ihtiva ettikleri minerallere göre değişik görüntüler veriyorlar.