uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

KIŞLALIK

İk olarak 19. yüzyılın ortalarında Halikarnassos (Bodrum) antik kentinde kazılar yapan Charles Newton tarafından kazılan ve dönem haritalarında Kışlalık  olarak gösterilen bölge. Newton, bu alanda kazılar yapmıştır ancak bu kazılardan günümüze aktarılan bilgiler oldukça kısıtlıdır. Nekropol alanı, günümüzde yoğun yerleşimin bulunduğu Yokuşbaşı Mahallesi olarak bilinen mahallededir.

Günümüzde Yokuşbaşı Mahallesinde bulunan kentin Doğu Nekropolü 19. Yüzyılda Charles Newton tarafından kazılmıştır. O zamanlar Kışlalık olarak bölgede yapılan kazılar ayrı bölgede gerçekleştirilmiştir. Doğu sur duvarlarının hemen dışında yer alan Nekropol MÖ 3. yüzyıldan itibaren Roma dönemi sonuna kadar kullanılmıştır.

Burada yapılan kurtarma kazılarında 51 mezar kazılmış farklı ölü gömme adetleri olan farklı gurupların aynı mezarlığı kullandığı ve çok değişik mezar tiplerinin kullanıldığı anlaşılmıştır. Mezar buluntularının incelenmesi sonunda Hekatomnoslar Hanedanı dönemi refahının Helenistik dönemde de devam ettiği anlaşılmıştır. Ele geçen eserler arasında MÖ. 4 yüzyıldan itibaren oldukça popüler olan Kerç vazoları da vardır. İnce uzun figürlerin, beyaz rengin, yaldızlı figürlerin ön plana çıktığı Kerç vazolarında açıkça   Mitolojik konular, Amazonlar, ejderler gibi konular resmedilir.  Ege Kıyılarından Güney Fransaya kadar yayılan Kerc vazoları Doğu mezarlığında de karşımıza çıkar.

Bölgede üç ayrı alanda gerçekleştirilen kazı çalışması sonucunda, büyük bir kısmı korunamamış olan Halikarnassos doğu sur duvarlarının hemen doğusundaki bu alanın, Halikarnassos kent planını gösteren eski haritalarda belirtilen Doğu Nekropol alanı olduğu anlaşılmıştır.

Halikarnassos Doğu Nekropolü MÖ 4. yüzyıldan Roma Dönemi'ne Kadar yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Doğu Nekropolü kurtarma kazılarında bugüne kadar toplam 51 mezarın kazısı gerçekleştirilmiştir. Mezar tipolojisi açısından oldukça çeşitlilik gösteren nekropot alanında, pişmiş toprak lahitler, taş kapaklı lahitler, kırma çatılı mezarlar, sanduka mezarlar, urne gömüler, tonozlu oda mezarlar açığa çıkarılmıştır. Arkeolojik kazılardan elde edilen veriler, her dönemde bölgenin kozmopolit yapısını koruduğunu, farklı ölü gömme geleneklerine sahip grupların aynı bölgeyi nekropol alanı olarak kullandıklarını göstermektedir.

Nekropol, kentin sosyo-ekonomik durumu hakkında da bilgi vermektedir. Mezarlarda ele geçen buluntular ve mezar yapıları incelendiğinde Hekatomnoslar dönemindeki zenginliğin Helenistik dönemin başında da bir önceki dönem kadar parlak olamasa da bir süre daha devam ettiği ettiği görülür. Bu dönemde mezarlarında ele geçen eserler nitelikli ve değerli pahalı eşyalardır. Daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan siyasi olaylar ve savaşlar nedeniyle fakirleşen halkın yaşamının mezarlara da yansıdığı görülür

Kırmızı figürlü vazolar Kerç stilinde yapılmışlardır. Bu vazolar, ilk olarak Güney Rusya'daki Kerç Boğazı Bölgesi'nde bulunduğu için bu isimle anılmaktadırlar. MÖ 4. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bu stil, Ege kıyılarından Marsilya'ya kadar yayılmış, sosyal statüsü yüksek evlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Kırmızı figürlü bu vazoların ön ve arka yüzlerinde çeşitli sahneler vardır. İnce figürler, Beyaz renk, Yaldız kullanımı ile özelikle kadın figürleri, Amazonlar ve grifonlar bu vazolarda açıkça görülür. Bu sahnelerde, amazonlar, grifonlar, savaşçılar ve kadınlar ana temaları oluşturmaktadır.