uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

BODRUM ANTİK TİYATRO Bodrum antik tiyatro masklar Bodrum antik tiyatro plan Bodrum antik tiyatrodan limana kaleye ve Karaadaya doğru bir manzaraM.Ö. 4.yüzyılda kral Mausolos döneminde inşa edilen tiyatro, yamaca dayalı ve at nalı şeklinde olup antik tiyatrolarının Türkiye'deki en eski ve en güzel örneklerinden biridir. Tiyatro, antik geleneğe uygun olarak Göktepe'nin güney yamacına oturma kademeleri yumuşak ana kaya oyulmak suretiyle inşa edilmiştir. Hemen her tiyatroda olduğu gibi Bodrum tiyatrosu da skene (sahne binası), orkestra (yarım yuvarlak), cavea'dır (oturma alanı) olamak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Oturma alanı ortadan geçen diazoma ile iki bölüme ayrılmıştır. Oturma alanının alt bölümü oldukça sağlam bir şekilde korunmuştur. Burası 12 radyal merdivenle 11 parçaya ayrılmıştır. Basamakların bazılarının üzerinde  muhtemelen o çağda tiyatroya yardım eden kişilerin adları görülür. Yine basamaklar  üzerinde raslanan bazı yuvarlak ve dikdörtgen deliklerin güneşten korunmak amacı ile konulan gölgeliklerin ayaklarının sokulduğu yerler olmalıdır.

Cavea nın alt bölümünde 30 oturma sırası vardır.  Üst bölüm çok tahrip olduğundan oturma sıralarının büyük bir kısmı yok olmuştur. Bu bölümde de muhtemelen 25 oturma sırası oldugu sanılır. Her seyircinin 40 cm.lik bir oturma alanı kapladıgını düşünürsek, bu tiyatro 13 bin kişiyi alacak kapasitededir.

Orkestra yarım yuvarlaktan daha büyük olup at nalı formundadır. Alttaki oturma kademelerinin hemen önünde burada oyunlar başlamadan önce Antik çağların Şarap ve Tiyatro Tanrısı Dionysos için kurbanlar kesilen dikdörtgen bir sunak bulunmaktadır.  Sunakla oturma kademeleri arasında bulunan iki korkuluk sırası levhalarının birkaç parçası günümüze kadar korunabilmiştir. .

M.S. III. yüzyılda Doğu Roma'da da gladyatör ve vahşi hayvan döğüşlerine ilgi artınca, orkestranın bu bölümüne seyircileri vahşi hayvanların hücumundan korumak amacıyla bu korkuluklar yapılmıştır. Orkestra alanınındaki yarım yuvarlağın tabanının mermerle kaplandığı sanılmaktadır.


Sahne binası ile cavea arasındaki açık geçide parodos adı verilmektedir. Seyirciler oturma mahalline bu geçitlerden alınmıştır. Korkuluk levhalarının bir kısmı seyircilerin içeri girişleri sırasında kaldırılmış olmalıdır.

Bodrum tiyatrosunun sahne binası iki katlıdır. Bina uzun dikdörtgen bir yapıdır. Her iki uçta oyuncuların gireceği birer kapı bulunmaktadır. Bunlardan başka binanın üç ana kapısı bulunmaktadır. Sahne binası Roma Devrinde değişikliğe uğramış, tiyatro maskları ve bukranionlarla süslenmiştir. Bizans Çağında sahne binası ev olarak kullanılmıştır. Sonraki yüzyıllarda erozyon sonucu tepelerden akan toprakla alt bölüm tamamen dolmuştur.

Antik çağlarda tiyatro basamaklarında oturanların antik limanı, Mausolos'un sarayını ve bütün görkemi ile Mausoloein'u gördüklerin biliyoruz. Sahne binasının, sanatçıların kullandığı odaların kalıntıları ve tiyatro tanrısı Diyonizos'a ithaf edilen sunak halen görülebilir. Prof. Dr Ümit Serdaroğlu tarafından restore edilen tiyatro, yeni açılan çevre yolunun hemen üstünde olması nedeni ile ulaşımı çok kolaydır.  Tiyatronun restore edilmesi için Zeki Müren Bodrumda konser vermiştir.  Son yıllarda Turkcell ve Erikson firmalarının restore ettiği tiyatro günümüzde konserler, tiyatro ve her türlü kültürel faaliyetler için kullanılıyor