uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

Antik çağ yazarları Herodot, Strabon, Pausanias ve Bizanslı Stephanos'a  göre Stratoniceia, daha önceleri Chrysaoris adıyla, daha sonrada Idrias adıyla anılan şehirlerin olduğu yerde yeniden kuruldu. Hata Chrysaoris ismi Karia ile eş anlamlı oldu. Bunun nedeni ise bütün Karia şehirlerinin üye olduğu Chrysaoris birliği idi. Herodotus Marsyas nehri yakınında ve bütün Karialıların toplandığı “beyaz sütunlar” adı ile anılan bir yerden bahseder. Bunun  Chrysaoris birliğinin ünlü Zeus Tapınağı olduğu sanılır. Stratoniceia, Helenistik dönemde kurulan şehirlerden birisidir. Şehre ismini veren Stratoniceia, aslında Selevkos I’in genç karısıdır. Kraliçenin daha sonra kralın rızası ile ona delicesine aşık olan Selevkos’un oğlu Antiokhos ile evlendiğini ve Antiokhos I’in ise üvey annesi ve karısı olan Stratoniceia ismini taşıyan bu şehri kurduğu bilinir. Kesin tarih bilinmekle birlikte şehrin kuruluşunun Karianın Selevkoslar tarafından yönetildiği dönemde olduğu sanılır. Bir ara Rodos’a hediye edilen Stratoniceia şehri, sonraları tekrar Roma hakimiyetine girdi.   İ.Ö 88 yılında Pontus Kralı Mihridates tarafından fethedilen ve karşı koyduğu için cezalandırılan şehirdeki zararlar daha sonra Roma tarafından telafi edildi.  Stratonikea’da bir süre kalan Mihridates’in  burada soylu bir aileden gelen bir kadınla evlendigi zikredilir. . Staratonikealılar İ.Ö 40 yılında Part ordularının başında şehre saldıran Romalı komutan Labienus'a karsı şehri kahramanca savundular. Şehri alamayan Labianus, Lagina’daki tapınağı tahrip ederek kutsal alandaki eşyaları talan etti. Bu kahramanca savunma Roma imparatoru Augustus ve Senatonun  övgüsüne neden oldu. İmparatorluk döneminde Stratoniceia çok zengin serbest bir şehir olarak ve özellikle İ.S.  2.yüzyılda Roma İmparatoru Hadrian dönemindeki   yoğun bir imar faaliyetleri nedeni ile   Hadrinapolis veya “ Hadrian'in şehri “ olarak anılır. Bizans döneminde ise Stratoniceia, Afrodisias veya yeni adı ile Stavrapolis’in (haçın şehri) yönetimi altına girdi.  

Günümüze kadar kesintisiz iskan gören ve her adımda Helenistik, Roma, Bizans ve Türk dönemi yapılarını göreceğiniz antik kentte sizi bir cami, kahvehane, hamam ve Eskihisar köyünün evleri karşılar. Tarihin her döneminin temsil edildiği bu güzel antik ilk olarak 1977-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF öğretim üyelerinden Prof.DR. Yusuf Boysal tarafından kazılmıştır. Kent günümüzde Bilal Söğüt tarafından kazılmaktadır. Son dönemde şehrin anıtsal kapısı ve anıtsal Çeşmesi kazılmıştır.

Ziyaretçiler Stratoniceia’da şehir duvarları, kapıları, Serapis tapınağı kalıntıları, Agora ve sütunlu caddeler ziyaret edilebilir.

Bu yapıların içinde şüphesiz en görkemli olanı, antik şehrin tam ortasında yer alan ve Mısır kökenli tanrı Serapis’e adanan tapınaktır. IS 2. veya 3. yüzyıla tarihlenen tapınağın duvarları oldukça iyi korunmuştur. Özellikle kuzey duvarı Yunanca ve Latince kitabelerle doludur. Bunlardan bazıları ex-votolar, yani sunu yazılarıdır. Burada Diokletianus döneminde alınan ekonomik tedbirler, fiyatlar ve bir kehanet yer alır.

Tiyatro  

Akropolisin yer aldığı tepenin eteklerinde yer alan tiyatro yamaca dayalı olup Greko Romen  tipindedir. Helenistik dönemde var olan tiyatro Roma döneminde ilave ve değişikliklerle yenilenmiştir.  Özelikle Augustus Dönemi ve hemen sonrasında yapıda büyük değişiklikler görülür. Bu dönemde büyük bir ihtimalle tek katlı olan sahne binası yıkılarak 3 katlı bir sahne binası yapılmıştır. Oldukça iyi durumda olan tiyatronun  günümüzdeki kalıntılara göre ve yaklaşık 15.000 kişilik olduğu düşünülür.

Teras üzerinde roma tanrıları  için bir tapınak var.

Gymnasion

Stratonikea”da ilk  kazılan yapılardan olan Gimnasion olağanüstü ölçüleri ile Türkiye’deki en büyük gimnasionlardan birisidir. Üzeyir kenarının 105 metreye ulaşan yapının toplam uzunluğu 180 metre civarındadır.   ardılının ve epigrafik buluntulara göre MÖ 2 yüzyılın 2. çeyreğinde inşa edilen gimnasium İmparator Augustus ve Antoninler zamanında yeni düzenlemeler ve yenilemelere maruz kalmıştır.  İ.S. 2.yüzyıla tarihlenen gimnasiumda gözümüze çarpan yapılardan biridir.

Tiyatronun biraz üzerinde yol kenarında küçük bir İon tapınağı kalıntılar vardır . Roma İmparatorluk dönemine ait bu tapınakta tanrılaşmış Roma İmparatorlarına tapılmakta idi. Köyde bulunan küçük müzede Stratoniceiada  bulunmuş eserler sergilenir. Burada bulunan en eski buluntu ise İ.Ö 13. veya 12 yy tarihlendirilen bir Miken kabıdır.  


Karia Karya Stratonikeia Bouleterion Karya Karıa Stratonikeia  kuzey kapısı ve çeşme

STRATONIKEA

STRATONIKEA