uluburun tanrıca Cevat Şakir Balıkcı , Bodrum kalesi italyan ve Fransiz kuleleri Satrap Mausolos British Museum heykeli, Bodrum Sualtı arkeoloji müzesinde Anforalar, Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'ndeki Karyalı prenses resmi, Aziz Yohannes John Şövalyelerinin inşa ettiği Bodrum kalesi, Uluburun batığı dalgıç başlığı kolyesi, Halikarnas Balıkçısının fotoğrafı BODRUM REHBERİN

Sitede arama yapma

Bodrum kalesi Şövalye arması BODRUMDA TARİH VE ARKEOLOJİ Bodrum kalesi Karyalı Prenses salonu Euromos Roma dönemi Zeus TAPINAGI Milas

Kalkolitik Devir

Karia bölgesinde yapılan kazılarda ve araştırmalarda Pilavtepe, Çobantepe, İassos, Afrodosias, Lagina, Keramos, Hydai, Stratonikea, Damlıboğaz ve Milas yöresindeki Genciktepe gibi birçok ören yerinde Kalkolitik ve Bronz Çağı buluntularına ulaşılmıştır. Bu araştırma ve kazı sonuçları bize, Mikenler ve Dor göçlerinden çok daha önce bu bölgede birçok erken dönem kültürlerinin varlığına işaret eder.

Karia da Milas, Damlıboğaz, Yukarı Mazı, Ahırköy, İassos, Afrodisias ve Kaunos'da ele geçen Tunç Çağı buluntuları ise bu dönemde Anadolu halklarının ulaştığı uygarlık seviyesini göstermesi açısından önemlidir.

Özelikle, Damlıboğaz'da yapılan kaçak kazılar bu bölgede çok değerli eserlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu eserlerin bir kısmının yurt dışında, bir kısmının ise özel koleksiyonlarda ortaya çıkması ve antik nekropol üzerine inşa edilmiş olan Damlıboğaz köyündeki durumun ciddiyetini göstermesi açısından önemli. Bu keramiklerin bir liman kenti olan Keramos'tan ihraç edildiği düşünülür. Antik çağlarda ve günümüzde ihraç mallarının imalat yerlerinden çok ihraç edildikleri yerlerle anıldığını düşünürsek Keramos'u da bölge seramiğini ihraç eden bir yer olarak düşünebiliriz.

Afrodisias

Karia'daki en eski şehirlerden biri olan Aphrodisias'da yapılan kazılarda,  antik tiyatronun bulunduğu höyükte ele geçen Kalkolitik dönem buluntuları da Karia'da  yerleşmelerin ne kadar erken dönemlere indiğinin başka bir örneğidir..

Minos Krallığı ve Karialılar ?

İ.Ö. 1900 yıllarında Karialıların Ege Adaları'nda ve Batı Anadolu’da oldukça aktif oldukları söylenebilir. Tarihçi Thukydides ? Tukidides, Kikladlarda Minoanlardan önce  Karialıların bulunduğunu, Girit’te güçlü bir devlet ve donanma kuran Kral Minos’un Ege Denizini ve adalarını korsanlıkla da uğraşan, ama bu konuda çok aşırıya kaçan  Karialılardan temizlediğini söyler. Minos’un boyunduruğunda yaşayan Karialılar, vergi olarak ahşap tekne, asker vermişler ve kral Minos'un düzenlediği birçok sefere katılmışlardır. Herodotus'a göre ise Karialılar,  Dorlar ve İonların Yunanistan'dan adalara gelmeleri üzerine Anadolu’ya sürülmüşlerdir.

Herodotus, kral Minos zamanında Kar soyunun “en kalabalık ve en soylu topluluk” olduğunu söyler. Minos’un boyunduruğunda yaşayan Karialıların o dönemde Lelegler adı altında anıldıklarını, kral gerek duyduğu zaman gemilerde hizmet verdiklerini, fetihler yapan kral Minos için savaşçı ve denizcilikleri ile ünlü  Karialıların diğer ırklardan daha önemli olduklarını anlatır.